SOBRE LA LLIBERTAT

SOBRE LA LLIBERTAT

Normalment associem el concepte de Llibertat a aspectes que tenen a veure en l’àmbit ideològic i en el polític, però descuidem la dimensió espiritual,  la més transcendent alhora que important. Expressat d’una manera més concreta, podem afirmar i afirmem que la veritable Llibertat és un sentiment interior que va més enllà de les circumstàncies socials, polítiques i personals que ens toca viure, un àmbit inexpugnable de potències que mai no es podran segar des de l’exterior, ja que la Llibertat es troba dins d’un mateix i s’afirma en el propi ser.

Des de la Maçoneria plantegem, doncs, la Llibertat com un element espiritual que conforma  la nostra individualitat, a partir de la qual podem decidir el que i el com volem actuar sobre la realitat circumdant.

En cap cas, i en cap circumstància, es pot limitar la llibertat de les persones en tant que manifestació del jo individual. Si es pensa en clau política, social, legal, o… ens estarem equivocant; es tracta de pensar i d’actuar d’acord amb la convicció personal que tenim de la llibertat, la qual forma part de la nostra manera de manifestar-nos com a persones.

         Si no tens llibertat interior, quina altra llibertat esperes tenir?

 

Barcelona, setembre de 2017