CAUSA i EFECTE

CAUSA i EFECTE

Vivim molt de pressa, sense tenir temps per assaborir la realitat més pròxima (que som nosaltres mateixos). Una velocitat que ens porta a actuar, la majoria de vegades, sobre allò que esdevé en el moment, sense adonar-nos que res succeeix sense raó, val a dir que actuem o opinem sobre els efectes sense pensar en les causes que han motivat els fets que es troben davant nostre.

Efectes sense causa no són possibles, i aquesta afirmació serveix tant per palar del “Procés” o de la “Migració”. Els fets no esdevenen per generació espontània, sempre hi ha una causa que la inèrcia del moment no es deixa analitzar, però que possiblement (o de ben segur) a “algú” no li interessa que la causa sigui analitzada, i no interessa perquè hi ha interessos econòmics en origen que poden posar en evidència que molt pocs estan vivint amb la desgràcia o la negació de l’altre, de molts altres.

Pensar les causes no només ens faria entendre el perquè de les coses, sinó que és el necessari alliberament com a persones, com a ciutadans de la realitat, altrament continuarem explicant-nos-la a partir d’opinions que es repeteixen amb molta freqüència sense examinar si són veritat o no, val a dir tòpics. O el que és pitjor, la banalització del llenguatge, per la falta d’arguments, que pot comportar, i comporta, un dany de vegades irreparable. Pensar és reflexionar sobre el que es diu, però abans de pensar cal sapere aude, “atreveix-te a saber”, si traduïm Horaci; “tingues el valor de servir-te del teu propi enteniment”, si es fa referència a Kant. El coneixement està associat a la llibertat i, per tant, és una arma que permet lluitar contra qualsevol tirania.

1 de juliol de 2018.

Quim Vendrell Moreno Gran Mestre

Arxiu original aquí